default-header

Werkwijze

Geen uurtje factuurtje, maar vaste prijs per jaar/maand waarin alle benodigde diensten om te komen tot een gewenst resultaat zijn opgenomen.

Voordeel klant: Geen verrassingen, geen onvoorziene kosten, inzet van maatwerk dienstenpakket, een vast aanspreekpersoon en een zorgvuldige afhandeling.

Standaard inhuurprijs: De kosten van de diensten van het bureau VLB.
All in inhuurprijs: De kosten van het brede dienstenpakket met inschakeling van meerdere professionals onder regie van VLB.

Onze werkwijze is thematisch gebaseerd op het “4M model”:
Mens: Het maximaal laten renderen en ontwikkelen van medewerkers. Thema’s inclusieve werkvloer en levenslang ontwikkelen.
Milieu: Het minimaliseren van de footprint. Thema circulaire economie.
Maatschappij: Het zoeken naar een evenwichtige belangenbehartiging van werknemers, aandeelhouders, klanten en de maatschappij als geheel. Thema inclusief kapitalisme.
Meerwaarde: Het maximaliseren van de economische en maatschappelijke toegevoegde waarde.

Werkwijze