default-header
Home Over VLB

Over VLB

In 2006 is Michel van Lieshout, na 20 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, bij de overheid (Rijk en provincie) en in het openbaar bestuur, voor zichzelf begonnen. Hij richt zijn eigen bureau Van Lieshout Bestuursmanagement op en gaat interim-management diensten verlenen. Binden & verbinden en integraal werken worden steeds meer de kenmerkende werkwijze van het bureau.

Gaandeweg houdt het bureau zich steeds meer bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende concepten bij het oplossen van knelpunten. Het Innovatiehuis MKB en het MKB Sectorplan Limburg zijn twee bekende concepten, waar vele honderden bedrijven hun voordeel mee hebben gehad. Steeds meer komt het besef dat bij veel opdrachtgevers het uiteindelijk niet gaat om een managementprobleem, maar veel meer om achterliggende strategische vraagstukken: Hoe kan een organisatie voldoende meerwaarde leveren en zich onderscheiden om op termijn te kunnen overleven?

Zelf ook sterk intrinsiek gedreven om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en voor de planeet waarin wij leven, gaat Michel van Lieshout in 2020 zijn dienstverlening heroriënteren en focussen op een nieuwe missie:
Het bureau wil organisaties ondersteunen die op zoek zijn om hun (maatschappelijke en economische) meerwaarde te vergroten. Dit door “duurzaam ondernemen” als leidraad te hanteren. De dienstverlening wordt daarmee specifieker, maar naar type wel uitgebreid: kwartiermaker, (keten-)regisseur en manager a.i.

In het voorjaar 2020 staat het bureau nieuwe stijl aan de basis van de stichting Groene Economie Limburg ter bevordering van energie- en klimaattransities bij het MKB.

Over VLB
Over VLB