default-header
Home Over VLB

Over VLB

In 2006 is Michel van Lieshout, na 20 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, bij de overheid (Rijk en provincie) en in het openbaar bestuur, voor zichzelf begonnen. Hij richt zijn eigen bureau Van Lieshout Bestuursmanagement op en gaat interim-management diensten verlenen.

Al snel volgen opdrachten bij gemeenten en vanaf 2010 ook bij het bedrijfsleven en andere organisaties. Hoewel de opdrachten divers van aard zijn, hebben ze meestal gemeen dat ze complex, grensverleggend en/of sector-overstijgend zijn. Het zoeken naar vernieuwende oplossingsrichtingen
resp. naar nieuwe verbindingen wordt in praktijk steeds meer de rode draad en de kracht van het bureau. Tevens worden nieuwe concepten ontwikkelt,
waaronder de aanpak van krimpregio’s, het Innovatiehuis MKB en het MKB Sectorplan Limburg en recentelijk de Charter energietransitie.

De laatste jaren ontwikkelt zich ook een werkwijze waarbij het bureau organisaties steeds meer ontzorgt bij het oplossen van knelpunten in het
functioneren van de organisatie. Steeds meer komt het besef dat bij veel opdrachtgevers het uiteindelijk niet gaat om een managementprobleem,
maar om een organisatieprobleem in brede zin. Een veelzijdige en vooral vernieuwende aanpak is vaak nodig om de organisatie weer soepel en
succesvol te doen draaien.

Met deze vernieuwende aanpak gaat Van Lieshout Bestuursmanagement klanten ontzorgen om van hun organisatie weer een
goed functionerende organisatie te maken. En daar draait het uiteindelijk om!

Over VLB
Over VLB