default-header
HomeProjectenMKB!DEE

MKB!DEE

HET !DEE
Willen bedrijven geen achterstand oplopen op concurrenten, dan zullen zij tijdig en gestructureerd de digitale transformatie moeten inbedden in de eigen organisatie. VLB heeft samen met Maatwerk HRM BV en IT Services Nederland BV een innovatief plan van aanpak opgesteld om een succesvolle inbedding van de digitale transformatie in een organisatie te optimaliseren door de benodigde kwaliteiten bij medewerkers in beeld te brengen en te ontwikkelen. Het plan van aanpak voorziet in twee concrete maatregelen: 1) Het benoemen van de hiaten tussen de huidige en de toekomstige medewerkers qua kennis, competenties en gedrag.
2) Het inzichtelijk maken van diverse ontwikkelvormen van het digitaal transformatieproces die aansluiten bij de kwaliteiten van de (toekomstige) gebruikers.
Dit innovatieve plan is in 2020 in uitvoering gebracht en is financieel ondersteund vanuit het landelijke programma MKB!DEE van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. VLB vervult bij de uitvoering de rol van procesmanager.