default-header
HomeProjectenMKB Sectorplan Limburg

MKB Sectorplan Limburg

Om de toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken is een sector-overstijgende en provinciale aanpak ontwikkeld waarbij vacatures in krapteberoepen bij bedrijven ingevuld werden door boventallige medewerkers in andere bedrijven en werkzoekenden vanuit een WW-situatie.

Door gevraagde en aangeboden competenties en vaardigheden in kaart te brengen en te matchen werd een vernieuwende aanpak in praktijk gebracht om vacatures ingevuld te krijgen. Ook hier was weer gekozen voor een tripartite samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen/onderwijs.

MKB Sectorplan Limburg