default-header
HomeProjectenCharter Energietransitie

Charter Energietransitie

De politieke en maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en energietransitie neemt snel toe. De omschakeling naar een meer duurzame samenleving is echter geen eenvoudige opgave, waar tegenstrijdige belangen en grotere investeringsopgaven het proces (kunnen) vertragen.

Naast burgers krijgen ook bedrijven en andere organisaties meer en meer te maken met deze transitie. Om bedrijven en overheden te helpen bij het versnellen van het succesvol oppakken van deze opgave heeft VLB een concept ontwikkeld dat gebaseerd is op een positieve stimulans bij ondernemers.

Energietransitie is in onze ogen economische transitie en biedt volop (strategische) voordelen voor bedrijven. Daartoe is een integrale aanpak ontwikkeld, genaamd de Charter Energietransitie MKB, dat bedrijven mobiliseert om aan de slag te gaan. Naar verwachting zal dit innovatieve concept vanaf najaar 2020 uitgerold worden in de provincie Limburg. Deze aanpak is inmiddels ondergebracht bij de stichting Groene Economie Limburg.

Charter Energietransitie